czwartek, 23 października 2014


Logo Fundacji Będę Kim Zechcę
Do 10 listopada 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fundacji Będę Kim Zechcę. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia, której status materialny nie pozwala na stworzenie odpowiednich warunków kształcenia, rozwoju osobistego, realizowania pasji i spełniania marzeń (dochód maksymalny w wysokości do 700 zł/członka rodziny). Wysokość przyznanego stypendium wynosi do 300 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu oprócz wsparcia finansowego, stypendysta otrzymuje wsparcie opiekuna, który przez cały okres stypendium będzie towarzyszył stypendyście. Zdaniem opiekuna jest także pomoc w rozwoju stypendysty.

Wysokość stypendium to maksymalnie 300 zł miesięcznie. Kwota stypendium uzależniona jest od potrzeb stypendysty. Wysokość stypendium ustalana jest indywidualnie na podstawie rozmowy z opiekunem.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom