poniedziałek, 27 października 2014


Herb Legionowa
Do 5 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia dla studentów z miejscowości Legionowo. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Legionowa, którzy nie ukończyli 25. roku życia i są studentami studiów stacjonarnych.  

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
  • jest studentem studiów stacjonarnych;
  • nie ukończyła 25 roku życia;
  • nie powtarzała żadnego roku studiów;
  • jest mieszkańcem Legionowa;
  • osiąga wysokie wyniki w nauce – uzyskała średnią ocen powyżej 4,7 w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium z uwzględnieniem indywidualnej skali ocen stosowanej na uczelni;
  • w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku aktywnie brała udział w: 1. w programach/projektach naukowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub 2. w konferencjach/warsztatach/spotkaniach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim związanych z przedmiotem studiów lub 3. w przedsięwzięciach na rzecz miasta Legionowo i jego mieszkańców;
  • zaliczyła I rok studiów;
  • nie przebywała na urlopie, który przerywa tok studiów.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom