czwartek, 16 października 2014


Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Do 10 grudnia 2014 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na stypendia dziennikarskie. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy w swojej pracy zawodowej podejmują zagadnienia dotyczące relacji polsko-niemieckich. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 3 000 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu skierowany jest do dziennikarzy z obu krajów, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki dotyczące:
  • nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej w Europie i na świecie;
  • funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
  • codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;
  • ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej
Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom