środa, 15 października 2014


Logo Fundacji Crescendum Est
Do 31 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach XIX konkursu stypendialnego Fundacji Crescendum Est. Konkurs skierowany jest do osób, które chcą odbyć studia na najlepszych uczelniach zagranicznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 15 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie, studenci i absolwenci państwowych szkół średnich i wyższych, będący obywatelami polskimi, posiadającymi w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

W regulaminie konkursu znajduje się zapis zgodnie, z którym laureaci konkursu są zobligowani do podpisania zobowiązania do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej pięciu lat. W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

Szczegółowe informacje o składaniu wniosku i realizacji stypendium można znaleźć w regulaminie konkursu, który znajduje się na stronie internetowej organizatorów konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom