środa, 8 października 2014


Logo Ośrodka Pamięć i Przyszłość
Do 7 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila". Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób, które prowadzą badania nad działalnością i dziedzictwem Żołnierzy Wyklętych. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa 12-miesięczne stypendia. Wysokość każdego z nich będzie wynosiła 2 000 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można projekty, które mają charakter:
  • popularyzatorski;
  • edukacyjny;
  • naukowy.
Stypendium będzie wypłacane od 1 stycznia 2015 r. Finansowany projekt musi zostać ukończony do dnia 31 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom