wtorek, 28 października 2014


Logo Institute for Human Sciences
Do 20 grudnia 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendium im. Józefa Tischnera dla polskich i polsko-amerykańskich humanistów oraz przedstawicieli nauk społecznych. W ramach konkursu przyznany zostanie półroczny pobyt w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen/Institute for Human Sciences). Wysokość stypendium wynosi 9 300 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów osoby składające wniosek muszą spełniać następujące warunki:
  • obywatelstwo polskie, polsko-amerykański uczonym lub  stałe zamieszkanie w Polsce;
  • uczestnik studiów doktoranckich lub niedawno uzyskany tytuł naukowy doktora;
  • wiek do 35 lat.
Kompletny wniosek zgłoszeniowy do konkursu o stypendium im. Józefa Tischnera musi zawierać następujące dokumenty:
  • opis zgłaszanego projektu w języku angielskim (do 8 000 znaków);
  • CV;
  • listę publikacji;
  • dwa listy z rekomendacjami.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom