piątek, 3 października 2014


Logo Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi
Do 28 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi. Program skierowany jest do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego. Budżet konkursu wynosi 50 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu, jego celem długofalowym jest przede wszystkim:
  • zwiększenie kapitału społecznego Polaków,
  • promocja modelu rozwoju Polski opartego na zdolności do współpracy i budowy trwałych więzi społecznych, 
  • rozwój kapitału intelektualnego Polski poprzez wspieranie projektów edukacyjnych i badań naukowych.
Szansę na uzyskanie wsparcia mają projekty edukacyjne oraz naukowo-badawcze w zakresie rynku kapitałowego. Muszą być one prowadzone przez organizacje studenckie oraz akademickie koła naukowe z uczelni wyższych w Polsce.

Konkurs skierowany jest do organizacji zrzeszających studentów lub absolwentów - którzy nie ukończyli 35. roku życia - uczelni wyższych przede wszystkim o profilu prawniczym lub ekonomicznym. Zespół projektowy może składać się z 3-6 osób. Może reprezentować organizacje studenckie, akademickie koła naukowe lub inne zarejestrowane stowarzyszenia i organizacje. Możliwe jest również zgłaszanie projektów przez zespoły nieformalne.

W priorytetowy sposób traktowane będę zgłoszenia, które:
  • będą w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie z innych źródeł,
  • będą realizowane cyklicznie,
  • będą miały charakter międzynarodowy,
  • uzasadnią potrzebę realizacji projektu,
  • przedstawią plan ewaluacji projektu (warunek konieczny).
Finansowane projekty będą musiały być zrealizowane do 25 lipca 2015 r.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom