piątek, 3 października 2014


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 30 listopada 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu eNgage, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają nagrodę w wysokości do 45 000 zł.

W konkursie mogą brać udział doktoranci oraz pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę. Regulamin konkursu nakłada na wnioskodawców obowiązek zaplanowania w ramach zgłaszanego projektu minimum czterech spotkań z młodzieżą, podczas których będzie popularyzowana nauka oraz kariera naukową jako wartościową ścieżkę rozwoju. Składając wniosek konkursowy, należy opisać projekt, przygotować plan ww. spotkań oraz kosztorys na okres 12 miesięcy. Jak informują organizatorzy konkursu, spotkania te nie muszą być głównym celem projektu, mogą również służyć prezentacji materiałów popularyzatorskich powstałych w wyniku realizacji projektu, np. książek czy aplikacji.

Wniosek składa się za pośrednictwem systemu http://wnioski.fnp.org.pl. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie SKILLS podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom