sobota, 25 października 2014


Logo Głównego Urzędu Statystycznego
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport ze swojego badania pt. Działalność innowacyjna w Polsce. Z zaprezentowanych danych wynika, że w Polsce cały czas mamy nad czym pracować, jeśli chodzi o działalność innowacyjną.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny:

W latach 2011-2013 aktywność innowacyjną wykazało 18,4% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,8% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 17,7% i 13,9% w latach 2010-2012). Nowe lub istotnie ulepszone innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,1% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług (w latach 2010-2012 odpowiednio 16,5% i 12,4%).
Niezbyt dobrze prezentuje się poziom innowacji w polskich przedsiębiorstwach, gdy pod uwagę weźmie się rodzaj wdrożonych innowacji:
  • innowacje produktowe wprowadziło 11,0% przedsiębiorstw przemysłowych i 5,8% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 11,2% i 7,0% w poprzednim okresie badawczym);
  • innowacje procesowe wprowadziło 12,8% przedsiębiorstw przemysłowych i 8,5% przedsiębiorstw  z sektora usług (wobec 12,4% i 9,1%); 
  • innowacje organizacyjne wprowadziło 8,3% przedsiębiorstw przemysłowych i 7,1% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 10,3% i 10,5%); 
  • innowacje marketingowe wprowadziło 7,5% przedsiębiorstw przemysłowych i 7,0% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 10,2% i 11,1%).
Najważniejsze informacje z badania GUS:
  • W latach 2011-2013 nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy wprowadziło w Polsce 17,1% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług.
  • W przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług najczęściej były wprowadzane innowacje procesowe (odpowiednio 12,8% i 8,5%).
  • Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2013 r. wyniosły 20958,9 mln zł, a w przedsiębiorstwach z sektora usług – 11980,9 mln zł.
  • Dominującym rodzajem nakładów, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i w sektorze usług, były nakłady inwestycyjne, które stanowiły odpowiednio 73,6% i 42,4% wszystkich nakładów na innowacje.
  • Nakłady na działalność innowacyjną w przeważającej części były finansowane ze środków własnych przedsiębiorstw (71,1% nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych i 79,7% – w sektorze usług).
  • W 2013 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2011-2013 w przychodach ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniósł 8,6%, natomiast w sektorze usług – 3,4%.
Pełną treść informacji o Działalności innowacyjnej w Polsce można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom