sobota, 4 października 2014


Some rights reserved by Lukas Plewnia
Finansowanie studiów na zagranicznych uczelniach dla najlepszych studentów, staże w urzędach administracji publicznej dla studentów, wzrost wysokości środków przeznaczanych na naukę oraz urlopy rodzicielskie dla studentów – takie obietnice związane z nauką przedstawiła w swoim exposé premier Ewa Kopacz.

Podczas środowego wystąpienia w sejmie sprawy związane z nauką cztery razy znalazły swoje miejsce w wystąpieniu Ewy Kopacz. Premier zapowiedziała, że uruchomiony zostanie program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej.
Wielu młodych ludzi, z którymi rozmawiam, sygnalizowało mi poważny problem, z którym borykają się, wchodząc zaraz po studiach na rynek pracy. Oczekiwania pracodawców wobec młodych adeptów uczelni bardzo często dotyczą ich praktycznego doświadczenia zawodowego. Chciałabym, aby administracja publiczna pomogła rozwiązać ten problem. Dlatego zaproponuję program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej. Dzięki temu studenci zdobędą praktykę, a uczelnię opuszczą bogatsi nie tylko o wiedzę, lecz także o praktyczne doświadczenie. 
Premier zapowiedziała także, że od 2016 r. najlepsi studenci będą mieli możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów studiowania poza granicami kraju. Jeżeli osoba taka nie chce zwracać otrzymanych pieniędzy, będzie musiała jednak po powrocie ze studiów pracować pięć lat w Polsce.
To świetnie, jeśli młody człowiek z Polski uzyskuje możliwość studiów za granicą, ale to bardzo źle, jeśli za granicą zostaje i jego talenty i wiedza nie służą rozwojowi ojczyzny. Mój rząd zaproponuje młodym Polakom, tym najzdolniejszym, by począwszy od 2016 r., mieli możliwość studiowania na najlepszych uczelniach zagranicznych. Ta możliwość będzie sfinansowana przez państwo polskie pod jednym warunkiem: każdy z tych młodych ludzi będzie musiał co najmniej 5 lat po powrocie ze studiów przepracować w naszym kraju.
Od 2016 r. z 12-miesięcznych płatnych urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać także studenci, którzy zostali rodzicami. Wysokość miesięcznego wsparcia ma wynosić 1 000 zł.
Chcemy, aby od 2016 r. z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli. To rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Będą mogli je pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka, w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków i większej liczby dzieci odpowiednio dłużej. Świadczenie wyniesie około 1 tys. zł. 
W swoim exposé Ewa Kopacz zapewniła także, że jej rząd będzie wspierał rozwój polskiej nauki. Potwierdzeniem tych słów ma być zwiększenie poziomu finansowania nauki do 2% PKB do 2020 r.
Chciałabym w tym miejscu złożyć zobowiązanie, że będziemy wspierać rozwój polskiej nauki, będziemy zwiększać jej finansowanie do poziomu 2% PKB do roku 2020. 
Cytaty pochodzą ze stenogramu zamieszczonego na stronach sejmu. Pełną treść exposé można znaleźć w tym miejscu.

Zdjęcie we wpisie: Some rights reserved by Lukas Plewnia Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom