poniedziałek, 20 października 2014


Logo Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie
Do 31 października 2014 r. można przesyłać prace w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową,  której wyniki mogą być zastosowane i wdrożone w gospodarce. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy swoje prace obronili w szkole wyższej z terytorium województwa zachodniopomorskiego. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace doktorskie, magisterskie, licencjackie bądź inżynierskie obronione we wszystkich szkołach wyższych województwa zachodniopomorskiego w okresie od 1 lipca 2013 do 30 września 2014 z zakresu wszystkich dyscyplin i obszarów nauki.

Przy ocenie prac nadesłanych do konkursu pod uwagę będą brane następujące aspekty:
  • możliwość zastosowania wyników w gospodarce;
  • opis produktów i usług, które mogą zostać stworzone z wykorzystaniem wyników prac;
  • opis ewentualnego obszaru zastosowania wyników prac w gospodarce.
Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody finansowe:
  • nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł za najlepszą pracę doktorską;
  • nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł za najlepszą pracę magisterską;
  • nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł za najlepszą pracę inżynierską/licencjacką.

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom