piątek, 21 listopada 2014


Logo konkursu Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki
Do 25 listopada 2014 r. uczelnie, które w latach 2012-2013 zgłosiły do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej swoje wynalazki, mogą wziąć udział w konkursie Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki. Zespół wynalazczy wyłoniony przez kapitułę konkursu, otrzyma 30 000 zł

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można wynalazki z następujących dziedzin nauki:
  • Informatyka.
  • Inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne.
  • Nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki.
  • Nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne.
Kapituła konkursu wybierze 20 najlepszych jej zdaniem wynalazków. Otrzymają one tzw. nagrodę redakcyjną, która będzie miała charakter artykułu opisującego każdy z wynalazków. Artykuły będą publikowane na łamach "Dzienniku Gazeta Prawna".  

Nagroda dla uczelni, która zgłosiła zwycięski wynalazek, będzie miała charakter kampanii reklamowej o równowartości 50 000 zł w mediach INFOR Biznes. 

Strona internetowa konkursu Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazkiPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom