czwartek, 6 listopada 2014


Logo konkursu FLAG-ERA
Do 27 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu FLAG-ERA.W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro. Maksymalna wysokość finansowania projektu wynosi 250 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom