wtorek, 4 listopada 2014


Logo Krajowej Izby Radców Prawnych
Do 16 stycznia 2015 r. można składać prace w ramach konkursu o nagrodę prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy prac magisterskich obronionych po 1 maja 2008 r. Praca musiała być obroniona przynajmniej na ocenę dobrą. Dla laureata konkursu przewidziano nagrodę w wysokości 8 000 zł.

Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć przynajmniej jednego z przedstawionych poniżej zagadnień:

  • wykonywania zawodu radcy prawnego;
  • deontologii zawodowej;
  • działalności samorządu radców prawnych;
  • rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W celu wzięcia udziału w konkursie, należy złożyć następujące dokumenty:
  • wypełniona i wydrukowana karta zgłoszeniowa;
  • 1 egzemplarz pracy wydrukowanej, w miękkiej oprawie;
  • 1 egzemplarz pracy na nośniku CD w formacie Word;
  • streszczenie pracy o objętości niewiększej niż 1 strona formatu A4;
  • potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu magisterskiego lub wydane przez uczelnię zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra po dniu 1 maja 2008 r.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok 4.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom