poniedziałek, 17 listopada 2014


Logo Nova Skills
Do 11 grudnia 2014 r. trwają zapisy na seminarium pt. Praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych, którego organizatorem jest Nova Skills Sp. z o.o. Seminarium odbędzie się w Warszawie. Przy zapisie do 2 grudnia obowiązuje niższa cena za udział w seminarium. Szczegółowe informacje o seminarium mogą znaleźć Państwo poniżej.Praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych
11.12.2014r., Warszawa

CENA:
Przy zgłoszeniu do 2 grudnia 2014 r.
420.00 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach po 2 grudnia 2014 r.
590.00 PLN + VAT

Początek XXI wieku to początek ery dynamicznie rozwijających się produktów B+R. Nowe sektory technologii, jak np. nanotechnologia czy bioinformatyka, są często interdyscyplinarne i wymagają w rzeczywistości bardziej kompleksowej wiedzy. Jest ona również elementem przewagi konkurencyjnej umożliwiającej rozwój przedsiębiorstw i w konsekwencji odgrywa znaczącą rolę we wzroście ekonomicznym regionów. Jednostki naukowo-badawcze muszą dostosowywać swoje kompetencje do coraz to nowych obszarów działalności. Działalność innowacyjna stała się nie tylko wyzwaniem, ale ważną podstawą zarówno nauki, jak i przedsiębiorstw. Możliwość połączenia badań naukowych z praktyką jest możliwa dzięki współpracy instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorstw, jednostek sfery publicznej oraz organizacji pozarządowych. One nie tylko mogą skorzystać z przekazywanej wiedzy, ale i zaoferować własne osiągnięcia w celu wsparcia przedsięwzięć gospodarczych. Współpraca między jednostkami naukowo-badawczymi a przemysłem jest kluczowym elementem transferu wiedzy i technologii ze sfery nauki do biznesu. Organizacje, chcąc pozyskać innowacje, kładą nacisk na rozwój własnych badań lub ochronę i zakup własności intelektualnej.

Seminarium ”Praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych” jest spotkaniem, na którym prelegenci wskażą, jak wiedza i wyniki badań naukowych wpływają na innowacje technologiczne. Główne tematy przewodnie skupią się na  dwóch głównych obszarach:  powiązania badań naukowych z potrzebami komercyjnymi przedsiębiorstw oraz podstawowych założeń strategii ochrony własności intelektualnej. Prezentacje będą przekonywać uczestników, że motywy ochrony własności intelektualnej w ośrodkach naukowych i przedsiębiorstwach mogą wynikać z chęci zwiększenia przewagi konkurencyjnej  przedsiębiorców i budowania zasobów i kompetencji do wdrożenia własności intelektualnej na rynku. Dlatego niezbędne są umiejętności zarządzania know-how, transferem wiedzy i technologii w celu skutecznego wdrożenia strategii komercjalizacji.

Prowadzenie obrad: dr Dariusz Trzmielak, Uniwersytet Łódzki

PROGRAM (10:00-16:30):
- Kierunki rozwoju sektora badawczo-rozwojowego i współpracy z przedsiębiorstwami w nowej perspektywie 2014-2020; dr Tomasz Perkowski, Wiceprezes Zarządu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
-Zarządzanie wynikami badań naukowych na uczelniach w Europie i USA; dr Dariusz Trzmielak, Zakład Badań Marketingowych, Uniwersytet Łódzki
- Wstępna wycena wartości potencjału komercyjnego technologi; Katarzyna Kowalczyk, Brante Partners
- Prawo do wynalazku akademickiego na gruncie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 rok; dr Zofia Zawadzka, adwokat
- Zarządzanie własnością intelektualną w konsorcjum: prawne aspekty umów licencyjnych i sprzedaży wyników bada; adwokat Sybilla Graczyk
- Współpraca nauki i biznesu – praktyczne aspekty na przykładzie działań Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.; Konrad Frontczak, Prezes Zarządu Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie
- Zarządzanie wynikami badań w spółce spin-off – umowy handlowe i wniesienie aportu do spółki akademickie; mec. Lidia Szczęsna, Kancelaria Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy
- Najnowsze orzecznictwo z zakresu wykorzystania znaków towarowych w sieci; Tomasz Rychlicki, rzecznik patentowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

ORGANIZATOR:
Nova Skills Sp. z o.o.; ul. Kolejowa 47/U23; 01-210 Warszawa; tel. (22) 100 45 55, fax. (22) 100 45 54, e-mail: szkolenia@novaskills.pl
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom