środa, 5 listopada 2014


Logo Banku Gospodarstwa Krajowego
Od 17 listopada 2014 r. studenci i absolwenci studiów I i II stopnia (do 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu) z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o pożyczkę w wysokości 74 000 zł na założenie własnej firmy. Środki przyznawane są w ramach przedsięwzięcia "Pierwszy biznes - wparcie w starcie", którego organizatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Na pożyczki w najbliższych latach przeznaczone zostanie 500 000 000 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów o pożyczki mogą się ubiegać:
  • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy;
  • absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu;
  • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu;
  • studenci ostatniego roku studiów.
Pożyczki na założenie działalności gospodarczej będą udzielane na następujących warunkach:
  • 74 000 zł (maksymalna kwota pożyczki stanowiąca 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju);
  • preferencyjne oprocentowanie na poziomie 1/4 stopy redyskonta weksli - aktualnie 0,56% w skali roku;
  • okres spłaty do 7 lat;
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do roku.
Program umożliwia także uzyskanie pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP), już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki. Wysokość pożyczki uzupełniającej może wynieść do 22 000 zł.

Program "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" realizowany będzie w całej Polsce. Listę pośredników w udzielaniu pożyczek można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Strona internetowa programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom