piątek, 14 listopada 2014


Logo Rady Europy
Do 1 grudnia 2014 r. można składać wnioski w ramach naboru kandydatów na odbycie staży w Radzie Europy. Wnioski mogą składać osoby posiadające wyższe wykształcenie lub studenci, którzy ukończyli co najmniej trzeci rok studiów (sześć semestrów). Konkurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania Rady Europy. Staż trwa od dwóch do pięciu miesięcy. 

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:
  • obywatelstwo kraju należącego do Rady Europy;
  • wykształcenie wyższe na poziomie przynajmniej licencjatu;
  • chęć zdobycia wiedzy o praktycznych funkcjonowaniu Rady Europy;
  • znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego (znajomość obu języków będzie dodatkowym atutem).
W obecnym naborze wniosków staże będą odbywały się od 9 marca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Organizatorzy nie wypłacają stażystom wynagrodzeń oraz nie pokrywają kosztów ich zakwaterowania i dojazdu do miejsca odbywania stażu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom