sobota, 22 listopada 2014


Logo Głównego Urzędu Statystycznego
Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejny raport, który powinny zainteresować się osoby związane ze szkolnictwem wyższym w Polsce. Publikacja to prawdziwa kopalnia wiedzy dotycząca zagadnień związanych z polskim szkolnictwem wyższym.

Jak informuje na swojej stronie internetowej GUS w raporcie znajdziemy m.in. następujące informacje:
Informacje o szkołach wyższych działających w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. W części I - dane o szkołach, studentach i absolwentach wg typów szkół, grup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, studiach doktoranckich i podyplomowych, nadanych stopniach i tytułach naukowych; w części II - dane o strukturze i poziomie podstawowych kategorii finansowych: przychody, koszty i wynik finansowy szkół wyższych, fundusze szkół wyższych i ich wykorzystanie, nakłady inwestycyjne i koszty remontów, koszty jednostkowego kształcenia.
Udział wydatków na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich i wydatkach publicznych w Polsce

Więcej interesujących raportów można natomiast znaleźć w naszej bazie wiedzy.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom