środa, 10 grudnia 2014


Joanna Bagniewska z główną nagrodą FameLab 2014 - fot. www.granty-na-badania.com
Do 31 stycznia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu FameLab 2015 r. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy chcą popularyzować naukę. Organizatorami konkursu są British Council Polska oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Laureat konkursu otrzyma 35 000 zł oraz weźmie udział w międzynarodowym finale konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • mają co najmniej 18 lat,
  • studiują lub pracują w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych,
  • porozumiewają się po polsku w stopniu komunikatywnym,
  • porozumiewają się po angielsku w stopniu komunikatywnym.

W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. W formularzu należy zamieścić również link do maksymalnie 3-minutowego filmu video z nagraniem wystąpienia na dowolny temat dotyczący wybranej dziedziny z wymienionych powyżej nauk.

Na podstawie przesłanego zgłoszenia wyłonione zostaną osoby, które wezmą udział w krajowym półfinale konkursu (28 lutego 2015 r. w Warszawie). Osoby, które zostaną zakwalifikowane do krajowego finału konkursu (25 kwietnia 2015 r. w Warszawie), wezmą wcześniej udział w w szkoleniu z zakresu komunikacji naukowej, popularyzacji nauki i autoprezentacji, tzw. MasterClass.


Laureaci trzech pierwszych miejsc w finale krajowym otrzymają nagrody pieniężne. Dodatkowo osoba, która zajmie pierwsze miejsce w finale krajowym FameLab, weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International odbywającym się w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, będącym częścią Cheltenham Science Festival (2-7 czerwca 2015 r. w Wielkiej Brytanii).

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom