poniedziałek, 22 grudnia 2014


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 1 stycznia 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi będą odbywały się w następujących terminach:
  • 19-20 stycznia 2015 r. we Wrocławiu;
  • 21-22 stycznia 2015 r. we Wrocławiu.
Istnieje możliwość zapisania się na jeden z powyższych terminów. Podczas szkolenia podejmowane będą następujące zagadnienia:
  • umiejętności, teoria i praktyka zarządzania projektami badawczymi;
  • definiowanie i planowanie projektu;
  • funkcje i zadania w projekcie;
  • zarządzanie projektem, wraz z zarządzaniem ryzykiem;
  • kontrola i monitorowanie przebiegu projektu oraz ewaluacja, wraz z zarządzaniem budżetem;
  • zakończenie i zamknięcie projektu.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/. Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim.

Strona internetowa szkoleń FNP z zakresu zarządzania projektami badawczymi

Do 1 stycznia 2015 r. trwają także zapisy na organizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom