piątek, 12 grudnia 2014


Logo kwartalnika "Kultura Współczesna"
Do 10 stycznia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznej numeru kwartalnika „Kultura Współczesna” na rok 2015. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych oraz są aktywnymi pracownikami naukowym uczelni wyższej lub instytucji naukowej.

Zgodnie z informacjami organizatorów maksymalna objętość tekstów, które mogą ukazać się na łamach jednego numeru kwartalnika w części konkursowej, nie powinna przekraczać sześciu arkuszy wydawniczych (240 tysięcy znaków ze spacjami).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom