czwartek, 4 grudnia 2014


Logo Komisji Europejskiej
Do 27 lutego 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszy artykuł o Unii Europejskiej "Tak podobni, tak różni, tak europejscy". Konkurs adresowany jest to osób w wieku 18-25 lat. Laureaci konkursu w każdym z krajów UE otrzymają możliwość 3-dniowego wyjazdu do Brukseli.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszany artykuł może być napisany w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej. Objętość artykułu nie może przekraczać 1000 słów. Artykuł musi być związany tematycznie z konkursem. 

Organizatorzy konkursu zapewniają autorom najlepszych prac pokrycie kosztów przelotu samolotem w obie strony w klasie ekonomicznej albo przejazdu pociągiem w obie strony w pierwszej klasie do Brukseli z miejsca zamieszkania zwycięzcy w jednym z 28 państw członkowskich UE; wyżywienie i zakwaterowanie; koszty związane z lokalnym transportem w Brukseli oraz koszty uczestnictwa w zorganizowanych wydarzeniach.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom