czwartek, 11 grudnia 2014


Logo Fundacji na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
Do 30 kwietnia 2015 r. można składać swoje prace w ramach III edycji konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi. Zgłaszane prace muszą dotyczyć tematu "Życie i śmierć sztuki. Esej filozoficzny o statusie, rozwoju i współczesnej sytuacji sztuki". Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Zgodnie z informacjami organizatorów zaproszenie do przesyłania prac, skierowane jest do profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć. Zgłaszany tekst musi być wcześniej niepublikowany, obejmować przynajmniej 50 stron oraz dotyczyć filozofii nauki, historii techniki, etyki, teorii poznania, antropologii i metafizyki.

Do 30 sierpnia 2015 r. jury konkursu zakwalifikuje do jego finału pięć najlepszych prac. Laureat konkursu zostanie wyłoniony do 4 października 2015 r. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną oraz rzeczową. Pokryte zostaną także koszty wydania jego pracy.

Propozycje prac należy przesyłać na adres:
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu.




Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom