środa, 3 grudnia 2014


Logo Fundacji Dzieci Niczyje
Do 31 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace magisterskie, którego organizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Do konkursu mogą być zgłaszane prace empiryczne i teoretyczne dotyczące szeroko rozumianej problematyki krzywdzenia dzieci: przemocy fizycznej wobec dzieci, krzywdzenia emocjonalnego, wykorzystywania seksualnego oraz zaniedbywania. Pula nagród finansowych w konkursie wynosi 3 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace mogą zgłaszać: autorzy prac, promotorzy, władze wydziałów i instytutów, w których powstają prace. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione od 1 stycznia 2014 r.

Organizatorzy konkursu przygotowali następujące nagrody dla jego laureatów:
  • Dla autora Nagrodzonej Pracy na I miejscu – 2 000 złotych,
  • Dla autora Nagrodzonej Pracy na II miejscu – 1 000 złotych,
  • Wyróżnienia i nagrody rzeczowe według uznania Kapituły Konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom