piątek, 5 grudnia 2014


Logo Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Do 31 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach czterech konkurów, których organizatorem jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy związani z socjologią oraz z nauk pokrewnych. Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć poniżej.

Nagroda imienia Floriana Znanieckiego
Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii. Prace do nagrody zgłaszać mogą władze wydziałów, instytutów i sekcji, w których powstają prace z zakresu socjologii. Każda instytucja może zgłosić dwie prace.


Nagroda imienia Stanisława Ossowskiego
Nagroda przyznawana jest za pracę z dziedziny socjologii; może być również przyznana za pracę z problematyki pogranicznej socjologii i innych dyscyplin. Nagroda przyznawana jest autorom, którzy w roku wydania książki nie przekroczyli 35. roku życia. Do nagrody mogą być zgłaszane prace opublikowane w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym przyznaje się nagrodę.  


Nagroda imienia Aleksandra Matejki
Konkurs na pracę obrazującą dokonania naukowe i społeczne Profesora Aleksandra Matejki. Wysokość nagrody wynosi 12 000 zł.


Nagroda za najlepsze tłumaczenie naukowych tekstów socjologicznych
Konkurs na tłumaczenie pracy z dziedziny socjologii z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom