środa, 10 grudnia 2014


Fragment okładki Oferty programowej FNP na 2015 r.
Nowy konkurs dla osób zajmujących się historią filozofii po 1939 r. oraz kontynuacja dotychczasowych działań. Tak w skrócie można przedstawić plany Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2015 r. Szczegółowe dane dostępne na dziś wskazują niestety, że w 2015 r. FNP będzie miało mniej środków dla naukowców.

W 2015 r. FNP na wsparcie dla naukowców planuje przeznaczyć ok. 10 900 000 zł ze środków własnych oraz ok. 16 500 000 zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach podpisanych we wcześniejszych latach umów na badania, w 2015 r. wypłacone zostanie 52 000 000 zł. W skład tej kwoty wejdzie 35 700 000 zł ze środków strukturalnej oraz 16 600 000 zł ze środków własnych Fundacji.

Dla porównania budżet FNP z Oferty programowej na 2014 r.
W 2014 r.  FNP na wsparcie dla naukowców planuje przeznaczyć ok. 11 100 000 zł ze środków własnych oraz ok. 20 300 000 zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach podpisanych we wcześniejszych latach umów na badania, w 2014 r. wypłacone zostanie 76 000 000 zł. W skład tej kwoty wejdzie 67 000 000 zł ze środków strukturalnej oraz 9 000 000 zł ze środków własnych Fundacji.

Nowością w ofercie FNP jest konkurs na stypendium naukowe im. Leszka Kołakowskiego. Celem nowego programu stypendialnego jest wyróżnienie uczonych posiadających stopień doktora oraz wybitny dorobek naukowy w zakresie historii filozofii do 1939 r. i zagadnień, które były bliskie zainteresowaniom prof. Leszka Kołakowskiego. Konkurs zostanie ogłoszony w II połowie 2015 r.

W ramach działalności FNP zorganizowane zostaną kolejne edycje następujących konkursów:
 • Nagroda FNP - konkurs w oparcie o nominacje. Wysokość indywidualnej nagrody 250 000 zł.
 • Program Mistrz - konkurs w oparciu o nominacje. W 2015 r. przyznanych zostanie dziesięć subsydiów w wysokości do 300 000 zł. W tym roku przyjmowane będą nominacje w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.
 • Program Wyjazdowe Stypendia Naukowe - dostępne dla laureatów konkursu Mistrz. Wysokośc stypendium przyznawanego na okres od 3 do 6 miesięcy wynosi 5 500 euro.
 • Program Idee dla Polski - stypendia dla laureatów ERC Starting Grants. Nabór wniosków w trybie ciągłym.
 • Program Start - konkurs na stypendia dla doktorantów i młodych naukowców, którzy nie ukończyli 32. roku życia. Przyznanych zostanie do 130 rocznych stypendiów w wysokości 28 000 zł każde. Nabór wniosków do 30 października 2015 r.
 • Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa - nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm naukowcom za wybitne osiągnięcie naukowe z dowolnej dziedziny nauki, które zostało uzyskane w ramach współpracy polsko-amerykańskiej. Nagroda wynosi 5 000 dolarów dla każdego z laureatów.
 • Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus - nagroda przyznawana dla najbardziej aktywnych uczestników polsko--niemieckiej współpracy naukowej mogących wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro.
 • Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta - celem nagrody jest stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy niemieckimi i polskimi badaczami. Stypendium przyznawane jest na okres od czterech do sześciu miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 4 000 euro miesięcznie. Nabór wniosków do 30 września 2015 r.
 • Monografie - konkurs wydawniczy na najlepsze prace z nauk humanistycznych i społecznych. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
W 2015 r. kontynuowane będą także działania w ramach programu SKILLS. Obejmą one następujące działania:
 • Mentoring - Celem konkursu jest ułatwienie młodym naukowcom nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. W II kwartale 2015 r. zorganizowany zostanie ostatni nabór wniosków w ramach tego konkursu.
 • Coaching - Celem konkursu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Nabór wniosków do konkursu będzie odbywała się 4 razy do roku.
 • Praxis (staże) - Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Nabór wniosków do konkursu odbywa się 3 razy do roku.
 • eNgage - Celem konkursu jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymują 45 000 zł. Nabór wniosków w ostatniej edycji konkursu będzie trwał 16 lutego 2015 r.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom