wtorek, 23 grudnia 2014


Logo Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek
Do 25 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego  im. Krystyny Bochenek. Celem konkursu jest promowanie dziennikarstwa związanego z województwem śląskim. Zgodnie z regulaminem konkursu autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 50 000 zł.

W regulaminie konkursu ustalone zostało, że zgłaszać można prace, które spełniają następujące warunki:
Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające najwyższe standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Ich związek z problematyką województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy, różnorodny, szeroko pojęty.
W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą prace ukazujące problemy związane z województwem śląskim i jego rozwojem, mieszkańcami, kulturą, gospodarką i historią oraz zmianami, jakimi jako region nieustannie podlega. Związek zgłaszanej pracy z regionem nie musi być jej tematem głównym.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom