czwartek, 18 grudnia 2014


Logo The University of Scheffield
Do 3 lutego 2015 r. absolwenci i studenci ostatnich lat kierunków humanistycznych - historia, literatura, lingwistyka - mogą zgłaszać swoje kandydatury na studia doktoranckie na University of Sheffield w ramach Wolfson Postgraduate Scholarships in the Humanities. Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów utrzymania, czesne oraz dodatkowy grant.

Wnioskodawcy powinni spełnić następujące warunki, które są konieczne do dostania się na studia doktoranckie:
  • bardzo dobre wyniki w nauce;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • bycie absolwentem studiów kierunku zgodnego z kierunkiem aplikacji.
Aktualnie przyjmowane są zgłoszenia na studia doktoranckie, które rozpoczną się w roku akademickim 2015/2016. Studia będą trwały trzy lata - w przypadku studiów dziennych - lub sześć lat - w przypadku studiów zaocznych.

Osoby, które zostaną przyjęte na studia w ramach Wolfson Postgraduate Scholarships in the Humanities będą miały zapewnione:
  • czesne;
  • roczne wolne od podatków stypendium w wysokości 15 000 funtów (dla studiów zaocznych 7 500 funtów);
  • dodatkowy grant na prowadzenie działalności naukowej w wysokości 5 500 funtów rocznie na wizyty studyjne, konferencje, książki, materiały i sprzęt.
Oferta Wolfson Postgraduate Scholarships in the Humanities adresowana jest do najlepszych studentów, którzy mają bardzo duży potencjał naukowy.  

Strona internetowa Wolfson Postgraduate Scholarships in the Humanities


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom