poniedziałek, 1 grudnia 2014


Logo Łódzkie intelektualnie
Od 2 stycznia 2015 r. do 3 lutego 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Łódzkie intelektualnie. Adresatami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Wysokość stypendium wynosi do 20 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w obecnie prowadzonym naborze wniosków, przyjmowane są zgłoszenia, dotyczące następujących dziedzin nauki:
 • ekonomia
 • towaroznawstwo
 • matematyka
 • informatyka
 • astronomia
 • biofizyka
 • fizyka
 • biotechnologia
 • biochemia
 • chemia
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia
 • historia
 • geografia
 • architektura i urbanistyka
 • automatyka i robotyka
 • budowa i eksploatacja maszyn
 • budownictwo
 • energetyka
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • mechanika
 • technologia chemiczna
 • włókiennictwo
 • biologia medyczna
 • medycyna
 • sztuki projektowe.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom