wtorek, 16 grudnia 2014


Logo Institut FrancaisDo 6 marca 2015 r. mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane spędzenia ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we Francji. Całość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francuskiego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki - z wyłączeniem medycyny i nauk artystycznych.

Zgodnie z informacjami organizatorów osoby chcące odbyć ostatni rok studiów na francuskiej uczelni, muszą spełnić następujące wymagania:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Nie studiowały we Francji dłużej niż 12 miesięcy w przeciągu 5 ostatnich lat;
 • Dobra znajomość języka francuskiego i/lub angielskiego (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku);
 • Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji;
 • Aplikowanie na studia z poziomu BAC+5 (Master 2, MSc, MA etc.);
 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.
Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy. Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:
 • ok. 770 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);
 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie);
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire);
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy;
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa;
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy magisterskiej.
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją. 

Strona internetowa konkursu na stypendia rządu francuskiego dla studentów

W ramach stypendium możliwe jest także uzyskanie wsparcia w zrobieniu polsko-francuskiego doktoratu - u dwóch promotorów równocześnie. Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu każdego roku akademickiego przez maksymalnie 3 lata studiów - lub maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich).

Wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Dobra znajomość języka francuskiego (i/lub angielskiego, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku);
 • Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji;
 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.
Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:
 • ok. 770 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);
 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6100 € rocznie);
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy;
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa;
 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy doktoranckiej.
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom