niedziela, 7 grudnia 2014


Logo Narodowego Centrum Nauki
Na konieczność przygotowywania dużej części wniosku do Narodowego Centrum Nauki w języku angielskim, narzeka wielu naukowców. Z danych, które udostępnił ostatnio dyrektor Narodowego Centrum Nauki Andrzej Jajszczyk, wynika jednak, że już więcej niż połowa wniosków, które przechodzą do II etapu oceny merytorycznej, ma przynajmniej jedną recenzję napisaną przez zagranicznego eksperta.

W najnowszym numerze tygodnika PAUza Akademicka dyrektor NCN przedstawił dane dotyczące recenzji wniosków, które zostały złożone w ramach konkursów Preludium 7, Sonata 7 i Opus 7 (nabór wniosków do 16 czerwca 2014 r.). Na wymienione konkursy wpłynęło 5031 wniosków.
Polscy wyłącznie eksperci, na podstawie oceny skróconych opisów projektów i dorobku wykonawców projektów, zdecydowali o przekazaniu 1467 wniosków do drugiego etapu oceny. Na tym etapie propozycje były oceniane przez ekspertów zewnętrznych, na podstawie już pełnych, angielskojęzycznych opisów projektów. W sumie uzyskano 4184 recenzje zewnętrzne, z których 2793 pochodziło z zagranicy, co stanowiło 67% wszystkich recenzji. W przypadku wniosków z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce recenzje zagraniczne stanowiły 48% całej sumy recenzji. Ponieważ każdy wniosek był oceniany przez więcej niż jednego recenzenta, 72% wniosków z omawianego obszaru miało przynajmniej jedną recenzję zagraniczną.
Ciekawie wyglądają przedstawione powyżej informacje, gdy zestawi się je z danymi sprzed trzech lat. W 2011 r. w listopadowym numerze Forum Akademickiego Andrzej Jajszczyk przedstawił m.in. dane dotyczące recenzji w pierwszych konkursach, których organizatorem był wówczas NCN. 
Trzeba szczerze przyznać, że liczba recenzji zagranicznych, które udało się nam uzyskać, była mniejsza niż oczekiwaliśmy i stanowiła średnio (między poszczególnymi panelami były znaczne różnice) ok. 10 proc. wszystkich recenzji.
Widoczne jest więc, że NCN sukcesywnie dąży do realizacji celu, którym jest m.in. ocenianie polskich projektów przez zagranicznych ekspertów. W 2011 r. wnioski składane w panelu HS nie musiały zawierać szczegółowego opisu projektu w języku angielskim. Zmianie uległo to w 2013 r. W przywołanym numerze FA dyrektor NCN wyjaśniał, że ma to pomóc w umiędzynarodowieniu polskiej nauki.
Mam (...) nadzieję, że w  przyszłości naukowcy i  z  tych obszarów wiedzy (panele HS - przy. GnB) będą zobowiązani do przygotowywania pełnych opisów w  języku angielskim, co ułatwi propagowanie ich osiągnięć i polskiego punktu widzenia, np. na historię, poza granicami naszego kraju.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom