czwartek, 15 stycznia 2015


Logo Horyzont 2020
100 000 000 euro wynosi budżet konkursu Fast Track to Innovation w 2015 r. Pieniądze zostaną przeznaczone na innowacje, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Pierwszy nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego z wnioskami w ramach Fast Track to Innovation mogą występować konsorcja, w skład których wchodzi od trzech do pięciu partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020. Planowana przeciętna wielkość grantu w ramach konkursu wynosi 3 000 000 euro, przy wsparciu Komisji Europejskiej na poziomie 1 000 000 - 2 000 000 euro.  Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%. Podmioty non for profit (m.in. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%.

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy. W skład konsorcjum składającego wniosek mogą wchodzić wszystkie typy podmiotów prawnych.
Nabór wniosków w 2015 r. w ramach tzw. szybkiej ścieżki będzie prowadzony w trzech terminach:
  • do 29 kwietnia 2015 r.;
  • do 1 września 2015 r.;
  • do 1 grudnia 2015 r.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...