czwartek, 22 stycznia 2015


Logo Japan Science and Technology Agency
Do 10 kwietnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach I edycji konkursu w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

W ramach konkursu składać można wnioski, w których zaplanowano współpracę partnera z Japonii oraz z przynajmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Słowacja, Czechy, Węgry). Wsparcie może zostać przeznaczone na realizację badań podstawowych (wyłącznie jednostki naukowe), badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
  • Materials for extreme environments - Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings.    
  • Materials for electronics and energy harvesting - Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics, laser technologies. 
  • Lightweight construction materials - Light construction materials for machine engineering (foam aluminum, composites with a metallic matrix, nanostructured materials, metastable metallic alloys, etc.).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...