czwartek, 5 lutego 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych ogłosiło trzeci nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Polskie jednostki naukowe i konsorcja naukowe mogą zgłaszać swoje propozycje do mapy do 16 lutego 2015 r.

Zgodnie z informacjami MNiSW:
Proponowane infrastruktury powinny być unikalne, mieć charakter ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego środowiska naukowego. Spośród innych wymogów formalnych należy podkreślić przede wszystkim obowiązek przedłożenia pisemnych deklaracji świadczących o wsparciu politycznym dla zgłaszanych inicjatyw ze strony przynajmniej 3 państw członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych, z czego przynajmniej jedno (najczęściej pełniące funkcję koordynatora) powinno przedstawić deklarację o charakterze finansowym odnoszącą się do planowanego wkładu w budowę oraz utrzymanie proponowanej infrastruktury.
Szczegółowe informacje o aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...