poniedziałek, 16 lutego 2015


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje marcowe szkolenia. Ich tematyka będzie dotyczyła zbiorów bibliotecznych, funkcji dyrektora administracyjnego, zarządzania elektroniczną dokumentacją w szkolnictwie wyższym oraz zamówień publicznych w instytucajach kultury.Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.


W celu zapoznania się ze szczegółami danego szkolenia, prosimy kliknąć w jego nazwę

Zbiory specjalne część III szpargałom damy radę. Jak rozpoznać, opracować i pokazać światu biblioteczny obiekt zabytkowy


Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 • Wiedza księgoznawcza bibliotekarza i muzealnika - dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego  
 • Ład bibliograficzny i informacyjny - Anna Zielińska, Uczelnia Łazarskiego
 • Opracowanie starych druków-  Anna Endzel, Instytut Badań Literackich
 • Opracowanie dokumentów kartograficznych-  Dorota Gazicka-Wójtowicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Zbiory specjalne w bibliotece cyfrowej - Agnieszka Wróbel, BUW
 • Digitalizacja zbiorów specjalnych - Aleksander Trembowiecki, WBP Koszalin
 • Opracowanie starego druku według otrzymanych materiałów (w grupach) - dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego, Anna Endzel, Instytut Badań Literackich
Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 490 zł + 23% VAT RABAT 10% 441 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 28 lutego 2015 r.
 • 590 zł + 23% VAT RABAT 10% 531 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 1 marca 2015 r.E – dyrektor. Dyrektor administracyjny w kontekście informatycznym, organizacyjnym i prawnym


Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 • Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek - Jarosław Żeliński, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
 •  Odpowiedzialność prawna za podejmowanie decyzji i czynności w imieniu firmy - Apl. Adw. Dawid Woźniak, Starszy Prawnik w Zespole Prawa Kontraktowego, Kancelaria Adwokacka 
 • Bariery wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w działach administracyjnych - dr inż. Tomasz Turek, Politechnika Częstochowska 
 • Outsourcing i Cloud Computing w zarządzaniu sprawami administracyjnymi firmy/instytucji - dr Katarzyna Nowicka, SGH 
 • Skuteczne sposoby na obniżenie kosztów obsługi administracyjnej - Edyta Szarska, Controlling Partner 
 • Jak szukać poprawy efektywności? Propozycje identyfikacji procesów wymagających usprawnienia na przykładzie obszaru zarządzania kadrami  - Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A. 
 • Podstawowe typy systemów informatycznych i ich zastosowanie w działach administracyjnych - Jarosław Żeliński, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 490 zł + 23% VAT RABAT 10% 441 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 6 marca 2015 r.
 • 590 zł + 23% VAT RABAT 10% 531 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 7 marca 2015 r.


Zarządzanie elektroniczną dokumentacją w szkolnictwie wyższym i jednostkach badawczych


Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: 
 • Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych - ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) – zarządzanie tożsamością studenta - dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski 
 • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji – cele i zadania w zakresie wdrażania elektronicznej dokumentacji - Prof. zw. Dr hab. Marek Kręglewski, Zakład Chemii teoretycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
 • Jak zintegrować system uczelniany do obsługi toku studiów z EZD i ePUAP? - Michał Gromisz, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski 
 • Elektroniczne zarządzanie zasobem archiwum uczelni – aspekty prawne i organizacyjne- dr Marek Konstankiewicz, Zakład Archiwistyki, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
 • Case study: Archiwum uczelni w USOS - Grażyna Kurzyna, Uniwersytet Warszawski 
 • Praktyka zarządzania elektroniczną dokumentacją w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego - Krzysztof Pilecki, Dyrektor Archiwum, Uniwersytet Warszawski 
 • Integracja APD z Otwartym Systemem Antyplagiatowym OSA i Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych (POL-on) - Łukasz Karniewski, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski 
 • Prawo własności intelektualnej w akademickich projektach IT. Zarządzanie prawami własności intelektualnej w świetle wprowadzania na uczelnie technologii informatycznych - dr Zbigniew Pinkalski, Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki
Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 300 zł + 23% VAT RABAT 10% 270 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 13 marca 2015 r.
 • 500 zł + 23% VAT RABAT 10% 450 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 14 marca 2015 r.
 • 700 zł + 23% VAT - dla przedstawicieli biznesuZamówienia publiczne w instytucjach kultury


Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: 
 • Główne definicje i akty prawne -Przedmiot zamówienia, pojęcia zamawiającego i wykonawcy, zasady stosowania ustawy, tryby stosowania zamówień publicznych, konkurs, wyłączenia ze stosowania ustawy, Prawo zamówień publicznych a ustawa o finansach publicznych, Dyscyplina finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • Specyfika zamówień publicznych w instytucjach kultury -Wymagania w zakresie zamówień publicznych w świetle ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Wyłączenia ze stosowania ustawy na podst. art.4 ust. 8b.
 • Procedury udzielania zamówień publicznych - Przygotowanie postępowania (szacowanie wartości zamówienia, łączenie, dzielenie zamówień, OPZ), Regulamin zamówień publicznych (dla wydatkowania środków poniżej 30.000 E oraz dla zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, Plan zamówień publicznych, Dokumentowanie postępowania, Zagadnienie rażąco niskiej ceny.
 • Umowy o zamówienia publiczne - Ograniczenie zasady swobody umów (m in. okres standstill oraz możliwości dokonywania zmian w umowach), Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, Umowy zlecenia i umowy o dzieło, Prawo autorskie w umowach.
Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 750 zł + 23% VAT RABAT 10% 675 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 13 marca 2015 r.
 • 850 zł + 23% VAT RABAT 10% 765 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 14 marca 2015 r.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...