środa, 18 lutego 2015


Logo programu ERA.net Smart Grids Plus
Do 8 kwietnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Celem konkursu jest sfinansowanie międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci wysokoenergetycznych. Na dofinansowanie polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 1 000 000 euro.

Zgodnie z informacjami NCBiR:
Celem konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem walidacji, skalowania i replikacji, integrujących trzy płaszczyzny badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii (zob. sekcja 3.1 w dok. Call text) oraz mających na celu zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7 (zob. Annex C w dok. Call text).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...