piątek, 6 lutego 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ministra na nagrody dla nauczycieli akademickich. Nagrody przyznawane są w kategoriach: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia dydaktyczne oraz osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich.


Zgodnie z treścią rozporządzenia nagrody przyznaje się za:
I. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania
 • stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuk;
 • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.
II. osiągnięcia dydaktyczne za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych

III. osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich, w szczególności pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
 • jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;
 • jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacji;
 • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.
IV. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

O nagrodę mogą się ubiegać nauczyciele akademiccy, którzy posiadają obywatelstwo polskie - w tym pracujący za granicą - oraz cudzoziemcy, którzy wymienione osiągnięcia uzyskali podczas pracy w Polsce.

W ramach każdej z powyższych kategorii przyznane zostaną nagrody w następującej wysokości:
I. osiągnięcia naukowe:
 • Pierwszego stopnia - do ośmiu nagród w wysokości do trzynastokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego każda;
 • Drugiego stopnia - do dwudziestu czterech nagród w wysokości do dziewięciokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego każda.  
II. osiągnięcia dydaktyczne (do ośmiu nagród):
 • Indywidualne - w wysokości do ośmiokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego;
 • Zespołowe - w łącznej wysokości do ośmiokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego;
III. osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich:
 • Pierwszego stopnia - w wysokości do trzynastokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego każda;
 • Drugiego stopnia - w wysokości do dziewięciokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego każda.
IV. całokształt dorobku:
 • do dziesięciu nagród w wysokości piętnastokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego każda.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...