piątek, 6 lutego 2015


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Od 24 lutego 2015 r. do 23 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2015 r. Od obecnego roku w NPRH nabór prowadzony jest w trzech modułach: Tradycja, Rozwój oraz Umiędzynarodowienie. Budżet konkursu w 2015 r. wynosi 80 000 000 zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie w następujących trzech modułach. Obecnie znane są szczegóły naboru w module Tradycja.

TRADYCJA - wspierane będą projekty badawcze zorientowane na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.
  • Moduł 1.a - Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie i słownikowe o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące empiryczne podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Budżet składanego projektu nie może być niższy niż 300 000 zł. Czas trwania projektu może wynosić od 36 do 60 miesięcy. Ogłoszenie konkursowe na stronie MNiSW 
  • Moduł 1.b -  Do konkursu mogą być zgłoszone krótkoterminowe projekty badawcze zawierające komponent dokumentacyjny, edytorski lub słownikowy o szczególnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową. Budżet składanego projektu nie może być niższy niż 150 000 zł. Czas trwania projektu może wynosić od 24 do 36 miesięcy. Ogłoszenie konkursowe na stronie MNiSW
Kliknij i zobacz wnioski finansowane w ramach modułu Tradycja

Nabór wniosków prowadzony będzie także w następujących modułach. 

ROZWÓJ - wesprze realizację projektów badawczych służących stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych. Moduł obejmie badania z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego mające uniwersalny charakter w odniesieniu do zastosowanych metod, uzyskanych wyników i zakresu oddziaływania. Kliknij i przeczytaj szczegóły naboru wniosków.

UMIĘDZYNARODOWIENIE - posłuży wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego. Finansowane będą tłumaczenia i publikacje wybitnych dzieł polskiej humanistyki oraz obcojęzyczne wydania polskich czasopism naukowych.
Kliknij i przeczytaj szczegóły naboru wniosków

Zmiany wprowadzone w aktualnej edycji NPRH są wynikiem ustaleń Okrągłego stołu humanistyki, który obradował w 2014 r.
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SklepNaukowy