piątek, 20 lutego 2015


Herb województwa łódzkiego
Do 10 marca 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia artystyczne marszałka województwa łódzkiego. O stypendia mogą ubiegać się m.in. studenci szkół artystycznych. Stypendium wynosi od 2 000 zł do 10 000 zł. Istnieje także możliwość uzyskania stypendium dla młodego twórcy. Jego wysokość wynosi 17 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendia dla studentów mogą ubiegać się studenci zameldowani na terenie województwa łódzkiego, którzy w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku, mieli średnią ocen nie niższą niż 4,0.

Stypendium dla studentów jest przyznawane na pokrycie kosztów związanych z realizacją indywidualnego planu rozwoju artystycznego, którego wykonanie należy zakończyć do końca roku kalendarzowego, na który przyznano stypendium.

Stypendium dla młodych twórców przyznawane jest osobom, które są zameldowane na terenie województwa łódzkiego i momencie składania wniosku nie ukończyły 35. roku życia.

Stypendium dla młodych twórców przyznawane jest na realizację projektu artystycznego, rozumianego jako nowe dzieło, mające swoje źródło w indywidualnej kreatywności i talencie kandydata do stypendium. Projekt artystyczny, szczegółowo określony we wniosku, musi zostać zrealizowany do końca roku kalendarzowego, na który przyznano stypendium.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...