poniedziałek, 2 marca 2015


Logo Fundacji Fulbrighta
Do 30 kwietnia 2015 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich. Celem wyjazdu jest zebranie materiałów do pracy doktorskiej.

Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest jednorazowe pokrycie następujących kosztów:
 • Zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do/z USA
 • Dodatek na koszty związane z relokacją stypendysty
 • Dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem się w USA
 • Dodatek na koszty związane z realizacją projektu badawczego oraz udziałem w konferencjach
Co miesiąc wypłacane są także następujące świadczenia:
 • Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania (wysokość zależna od miejsca pobytu w USA)
 • Dodatek na koszty utrzymania jednego członka rodziny (męża lub dziecka do 21 roku życia) towarzyszącej stypendyście przez min. 80% czasu trwania stypendium, zgłoszonego w formularzu aplikacyjnym jako dependent.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 • są obywatelami polskimi na stałe mieszkającymi w Polsce
 • posiadają stopień naukowy magistra
 • posiadają zaproszenie z instytucji amerykańskiej
 • wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
 • posiadają status doktoranta w polskiej uczelni lub instytucji badawczej (osoby piszące doktorat „z wolnej stopy” nie mogą aplikować)
 • mają otwarty przewód doktorski przez senat lub radę naukową z nazwiskiem promotora i tytułem pracy doktorskiejPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SklepNaukowy