czwartek, 5 marca 2015


Logo Fundacji Fulbrighta
Do 30 kwietnia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czas trwania stypendium może wynosić do czterech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest jednorazowe pokrycie następujących kosztów:
 • Zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do/z USA
 • Dodatek na koszty związane z relokacją stypendysty
 • Dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem się w USA
 • Dodatek na koszty związane z realizacją projektu badawczego oraz udziałem w konferencjach
Co miesiąc wypłacane są także następujące świadczenia:
 • Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania (wysokość zależna od miejsca pobytu w USA)
 • Dodatek na koszty utrzymania jednego członka rodziny (męża lub dziecka do 21 roku życia) towarzyszącej stypendyście przez min. 80% czasu trwania stypendium, zgłoszonego w formularzu aplikacyjnym jako dependent.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 • Są obywatelami polskimi na stałe mieszkającymi w Polsce;
 • Posiadają stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra. Osoby z tytułem magistra mogą się ubiegać o stypendium tylko, jeśli są aktualnie wykładowcami na uczelni nie krócej niż 5 lat;
 • Posiadają co najwyżej stopień doktora habilitowanego uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat. Kandydaci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego mogą zgłaszać się do konkursu tylko, jeśli poza badaniami będą prowadzić zajęcia z amerykańskimi studentami;
 • Są zatrudnione w polskiej placówce o charakterze naukowo-dydaktycznym lub badawczym. Jeśli kandydat podejmował pracę za granicą, całkowity okres zatrudnienia poza Polską w ciągu ostatnich 5 lat musi być krótszy niż 1 rok.
 • Posiadają zaproszenie z uczelni amerykańskiej;
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Strona internetowa konkursu Fulbright Senior Award

Do 30 kwietnia 2015 r. trwa także nabór zgłoszeń w ramach konkursu Fulbright Junior Advanced Research Award na stypendia w USA dla doktorantów.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...