piątek, 6 marca 2015


Logo Śląskiego Funduszu Stypendialnego
Do 31 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach XXIX edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Konkurs adresowany jest do studentów szkół wyższych - mieszkańców województwa śląskiego, którzy spełnią wymagania konkursowe.

Wnioskodawca musi spełnić następujące wymagania:
  1. osiągnął w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
  2. udokumentuje szczególnie trudną sytuację ekonomiczną;
  3. nie ukończył 24 lat.
Przez szczególnie trudną sytuację ekonomiczną należy rozumieć sytuację, w której dochód rodziny wspólnie zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 870 zł (brutto) na jednego jej członka.

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na jeden semestr, czyli pięć miesięcy. Stypendium przekazywane jest na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wypełnione wnioski należy przesyłać na adres:
Śląski Fundusz Stypendialny
im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20
40-116 Katowice


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...