piątek, 17 kwietnia 2015


Logo programu Innolot, który organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Od 18 maja 2015 r. do 17 lipca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu InnoLot - innowacyjne lotnictwo - w działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR, służącemu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Budżet konkursu wynosi 400 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o finansowanie mogą się ubiegać:
  • Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu InnoLot

Poniżej zamieszczone zostały nagrania ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu InnoLot

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...