czwartek, 2 kwietnia 2015


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Od 8 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Modułu Tradycja w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Na projekty wyłonione w ramach trwającego naboru przeznaczone zostało 30 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami MNiSW:
Moduł „Rozwój” został stworzony w celu wspierania projektów badawczych służących stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych. Obejmie on badania z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego. Wnioski w ramach modułu będzie można składać w dwóch konkursach
Moduł 2.a. - do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze, które swoim oryginalnym rozwiązaniem istotnego merytorycznie i aktualnego społecznie problemu polskiej kultury w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju myśli humanistycznej. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze, których koszt realizacji nie jest  niższy niż 100 000 zł, a okres realizacji nie jest krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.

Moduł 2.b. - do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze łączące w sposób merytorycznie uzasadniony dyscypliny humanistyczne, humanistykę oraz inne dziedziny nauki, humanistykę i sztukę, a także innowacyjne koncepcje badań transdyscyplinarnych, które są propozycjami rozwiązywania problemów wykraczających poza jedną dyscyplinę naukową. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze, których koszt realizacji jest nie niższy niż 100 000 zł a okres realizacji jest nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20 % kosztów ogółem.


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...