czwartek, 23 kwietnia 2015


Logo Horyzont 2020
Do 16 września 2015 r. trwa nabór wniosków w obszarze tematycznym Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Komisja Europejska zaproponowała dziesięć tematów, podzielonych na cztery grupy.

Zgodnie z informacjami KPK nabór dotyczy projektów w następujących czterech grupach:

Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi:
  • Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej
Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne:
  • Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę
  • Platforma wymiany wiedzy
  • Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy
  • Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)
Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach:
  • Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych
  • Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci
Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji:
  • Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym
  • Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu
  • Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny.
Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SklepNaukowy