czwartek, 9 kwietnia 2015


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 7 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”. Budżet konkursu wynosi 500 000 000 zł.

Celem programu Demonstrator jest wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów.

Zgodnie z informacjami NCBiR w aktualnym naborze wniosków zaplanowano następujące finansowanie:
1) dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy - 400 000 000 zł, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 362 000 000 zł.
2) dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy - 100 000 000 zł, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 90 500 000 zł.
Poziom i wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
  1. 5 000 000  zł w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP);
  2. 20 000 000 zł w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP. 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 000 000 euro.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przypominamy, że 4 maja 2015 r. rozpocznie się także nabór wniosków w ramach tzw. szybkiej ścieżki. Budżet konkursu wynosi 1 600 000 000 zł


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...