poniedziałek, 8 czerwca 2015


Logo konkursu Biostrateg
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju upubliczniło szczegóły dotyczące strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. Budżet pierwszej edycji konkursu będzie wynosił 200 000 000 zł. Nabór wniosków będzie trwał od 9 czerwca 2015 r. do 23 lipca 2015 r.

Zgodnie z informacjami NCBiR kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację Projektu nie może być niższa niż 10 000 000 zł.

Nabór wniosków zostanie otwarty w czerwcu 2015 r. i będzie trwał 45 dni. Zgłaszane tematy będą musiały dotyczyć następującej tematyki:
  • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności
  • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej
  • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa
  • Ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  • Leśnictwo i przemysł drzewny
Szczegółowe informacje o II edycji konkursu Biostrateg można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Poniżej zamieszczone zostało nagranie ze spotkania informacyjnego dotyczącego programu BiostrategPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom