piątek, 3 kwietnia 2015


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w trybie ciągłym będzie trwał nabór wniosków w ramach ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Budżet konkursu wynosi 1 600 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wynosi: 1 600 000 000 zł w tym:
  1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000  zł;
  2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 zł.
Poziom i wysokość wsparcia:
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w ramach konkursu wynosi 2 000 000 zł.  
  • Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9  ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
  1. 20 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
  2. 15 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Poniżej zamieszczone zostały nagrania ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu Szybka ścieżka

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...