poniedziałek, 25 maja 2015


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 29 maja 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym będą odbywały się w następujących terminach:
 • 15-16 czerwca 2015 r. we Wrocławiu,
 • 18-19 czerwca 2015 r. we Wrocławiu,
 • 22-23 czerwca 2015 r. w Warszawie,
 • 25-26 czerwca 2015 r. w Warszawie.
Istnieje możliwość zapisania się na jeden z powyższych terminów. Podczas szkolenia podejmowane będą następujące zagadnienia:
 • Rola lidera
 • Style kierowania zespołem
 • Planowanie pracy własnej i poszczególnych członków zespołu
 • Komunikacja i zasady współdziałania w grupie
 • Delegowanie zadań, monitorowanie, egzekwowanie
 • Motywowanie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów w laboratorium naukowym.
  Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/. Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim.

  Strona internetowa szkoleń FNP z zakresu zarządzania zespołem naukowym  Print Friendly and PDF
  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom