czwartek, 28 maja 2015


Logo Izby Zarządzania Funduszam i Aktywami
Do 30 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych, którego organizatorem jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają zaś możliwość odbycia stażu w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Zgodnie z regulaminem do konkursu mona zgłaszać prace, które zostały obronione w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015. Zgłoszenia do konkursu należy  przesyłać w trzech egzemplarzach na adres:
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Prace należy przesyłać także drogą elektroniczną na adres poczta@izfa.pl.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom